Паважаныя калегі!

          У адпаведнасці з даручэннем Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2019 года №05/206-176/5578р, пабачыў свет пілотны нумар прафесійнага перыядычнага музейнага выдання – часопіс “Беларускі музей”. У ім вызначаны асноўныя рубрыкі адпаведна палажэнням Кодэксу аб культуры, якія тычацца музейнай дзейнасці. Аднак гэта не выключае ўвядзення новых, якія ўзнікнуць па меры актуальнасці тых ці іншых аспектаў музейнага жыцця і дзякуючы Вам, шаноўныя калегі, нашыя аўтары і чытачы.

          Варта адзначыць, што старонкі пілотнага нумара былі прадастаўлены публікацыям музейных супрацоўнікаў з усіх абласцей Беларусі. І надалей кожнага з Вас рэдакцыйная рада і рэдакцыйная калегія запрашаюць стаць аўтарамі часопіса. Вынікі даследаванняў, новыя экспазіцыі, культурна-асветная і культурна-адукацыйная праца, актуальныя рэпартажы, інтэрв’ю і шмат іншага, чым адметнае музейнае жыццё, знойдзе адлюстраванне на старонках выдання.

          Як можна заўважыць, “Беларускі музей” шырока ілюстраваны і гэтую яго адметнасць варта прадоўжыць.

          Часопіс плануецца зрабіць штоквартальным. Зараз вырашаюцца пытані арганізацыйнага характару – рэгістрацыя выдання, падпіска і г.д., якія, спадзяемся, будуць станоўча вырашаны.

          Часопіс “Беларускі музей” – першае ў гісторыі айчыннай музейнай справы прафесійнае перыядычнае выданне. У многім яго далейшы лёс будзе залежыць ад Вас, паважаныя калегі.

 

          З найлепшымі пажаданнямі,

          сябры рэдакцыйнай рады і рэдакцыйнай калегіі

Нумар у фармаце PDF